15-11-06

Ontspannende Massage

Volgende Massage technieken omvatten de ontspannende massage:

 • Een lange effleurage, die zacht, traag en betrekkelijk diep wordt uitgevoerd.
 • Een petrissage (kneding), indien de betrokkene deze verdraagt. De petrissage dient in een ontspannende vorm én zacht te worden uitgevoerd.
 • Schuddingen: steeds onrechtstreeks en rechtstreeks indien de patiënt ze verdraagt.
 • Vibraties na een intensieve spierarbeid, steeds goed verticaal. De vibraties kan men manueel of met een vibrator (bvb. G-5) uitvoeren.
 • Steeds eindigen met een effleurage (eindeffleurage).

Niet hakken en klappen (tapoteren) bij een ontspannende massage, deze techniek past meer bij een tonifiërende massage.

04-11-06

Huidverschuivingen

huidrollen

Huidverschuivingen zijn oppervlakkige manipulaties van huid en onderhuid.

Soorten huidverschuivingen

 • Eigenlijke huidverschuivingen (= harmonica greep): De handen staan vlak, en iets uit elkaar verwijderd, plat op het lichaamsoppervlak. De handen schuiven naar elkaar toe en men trekt de huid mee zodat een huidplooi gevormd wordt tussen de twee handen.
 • Huidrollen: Een huidplooi vormen tussen duimen langs een kant en vingers langs de andere kant. De plooi in alle richtingen laten verder lopen zonder contact met de huid te verliezen. Deze massage greep wordt ook wel cigaretrollen genaamd.
 • Huidrekken: Handen of vingertoppen op de huid plaatsen en de handen of vingers verplaatsen in de tegengestelde richting. De huid wordt meegetrokken.
 • Huidplukken: De huid opnemen tussen duim en vingers en met een draaibeweging omhoog trekken. Dit is een prikkelende massage greep die gebruikt wordt voor de behandeling van slappe verlammingen en om de tonus van de huid te verbeteren.

Fysiologische uitwerking

 • De mobiliteit van de huid verhogen en de doorbloeding ervan verbeteren.
 • De voeding van de huid verbeteren.
 • De stofuitwisseling verbeteren.
 • Vergroeiingen losmaken.
 • De tonus van de huid verhogen

01-11-06

De Schudding

 • De schudding is vergelijkbaar met de vibratie, maar de verplaatsing van de spier is veel groter en de techniek van de hand(en) is anders.
 • De spier wordt steeds geschud in zijwaartse richting.

Soorten Schuddingen

 1. Directe schudding: De spier wordt vastgenomen tussen duim en vingers. De spier wordt vervolgens zacht heen en weer geschud.
 2. Indirecte schuddingen: Vnl. toegepast op extremiteiten (armen en benen). De pols of de enkel wordt vastgenomen en gans de arm of gans het been wordt heen en weer geschud.

Fysiologische Uitwerking

 • Werkt voornamelijk ontspannend.
 • Een daling van de spierpijn kan hiermee bekomen worden.
 • Deze vorm van massage verbetert de doorbloeding.