22-11-09

Belgische Massage Federatie

Even wil ik jullie aandacht vestigen op De Massage Federatie vzw. Zij verdedigen de belangen van massagebeoefenaars erkend door de Federatie. Niet onbelangrijk als u massage uitoefent als (bij)beroep. Graag geef ik jullie onderstaand artikel mee, na te lezen op www.massagefed.be

Quote:

" De Belgische Massage Federatie vzw is de belangenvereniging die is opgericht vanuit en voor de massagesector in België.

Doelstellingen van de Federatie:

  • De Federatie waakt over de kwaliteit van de diensten van haar leden.
  • Vakmensen verenigen die professioneel bezig zijn als massagebeoefenaar. Haar leden motiveren, contacten onderling stimuleren en hen bijstaan om samen de gemeenschappelijke belangen te verdedigen.
  • De opleidingskwaliteit van de door ons erkende opleidingsverstrekkers evalueren en verbeteren.
  • Massage en de aangesloten leden in de publieke belangstelling brengen.
  • Een aanspreekpunt vormen voor de gehele massagesector.

De consument heeft de zekerheid dat een massagebehandelaar die aangesloten is bij de BMF getest is inzake beroepsbekwaamheid. De Massagebehandelaar heeft voor onze examencommissie zowel theoretische proeven (anatomie/pathologie/fysiologie & etherische oliën) als praktische proeven (basis massagetechnieken) afgelegd.

Nadat een kandidaat-lid zijn diploma van "massagebehandelaar" heeft behaald verschijnt hij voor de erkenningscommissie die op basis van zijn behaald diploma, de wettelijke voorschriften en zijn profiel de massagebehandelaar kan erkennen als volwaardig lid van de BMF.

De BMF wilt de massagebehandelaars verenigen, die zich na hun opleiding of eventueel na jaren ervaring via onze organisatie willen profileren als bekwame vakmensen.

Ook wil de BMF de scholen erkennen die een degelijke opleiding garanderen en waar de BMF de examens afneemt.

Toekomstige massagebehandelaars kunnen dan een juiste keuze maken voor een degelijke opleiding die aansluit met het gedachtegoed van de BMF.

Hierdoor kan de consument kiezen voor een massagebehandelaar waarvan hij/zij de garantie heeft dat deze getest is op zijn kundigheid en zijn/haar praktijk professioneel voert. Het ledenregister kan men hier raadplegen.

De Belgische Massage Federatie vzw zal en kan enkel de belangen verdedigen van massagebeoefenenaars erkend door de federatie.

Voor de jaren '90 was het zeer ongewoon dat iemand op professionele wijze met massage bezig was. De dag van vandaag is dat gelukkig niet meer het geval en is het begrip massagetherapeut(e) of masseur / masseuse zeer alledaags geworden. Maar er zijn nog steeds veel misvattingen wanneer het gaat over massage. Zo staat het woord "massagesalon" in de Van Dale nog steeds beschreven als bordeel. Europa heeft op het gebied van massage nog een serieuze achterstand in te halen ten opzichte van het Oosten waar massage al eeuwen een begrip is. Ook de VS staat veel verder op het gebied van massagebeoefenaars in vergelijking met Europa.
Massagebeoefenaars verdienen meer erkenning. Deze erkenning willen wij realiseren door de oprichting van de Belgische Massage Federatie vzw.

Wij streven er naar om massage meer bekendheid te geven, opleidingen te steunen, te verbeteren en te coördineren. Tevens zullen wij streven naar economische & fiscale voordelen voor deze sector. "

Bron: www.massagefed.be