01-11-06

De Schudding

 • De schudding is vergelijkbaar met de vibratie, maar de verplaatsing van de spier is veel groter en de techniek van de hand(en) is anders.
 • De spier wordt steeds geschud in zijwaartse richting.

Soorten Schuddingen

 1. Directe schudding: De spier wordt vastgenomen tussen duim en vingers. De spier wordt vervolgens zacht heen en weer geschud.
 2. Indirecte schuddingen: Vnl. toegepast op extremiteiten (armen en benen). De pols of de enkel wordt vastgenomen en gans de arm of gans het been wordt heen en weer geschud.

Fysiologische Uitwerking

 • Werkt voornamelijk ontspannend.
 • Een daling van de spierpijn kan hiermee bekomen worden.
 • Deze vorm van massage verbetert de doorbloeding.

27-10-06

De Drukking of Pressie

Statische pressie

 • De druk wordt uitgeoefend op een welbepaalde plaats, loodrecht op het onderliggend bot.
 • Verschillende mgelijkheden: met druk van 1 vinger, de vollehand, de handen in ringvorm of de handen op elkaar.
 • De intensiteit: eerst zacht, progressief intenser, dan geleidelijk de druk verminderen. Doe geen bruuske bewegingen.
 • Men dient trapsgewijs te werken: d.w.z. handen van proximaal naar distaal verplaasten en terugkomen.
 • Voordeel van deze werkwijze: Men kan statische druk geven aan mensen met een labiele huid, die geen glijdende bewegingen verdragen. Het is echter een massage vorm die zeer bruikbaar is voor de masseur door de druk aan te passen aan de behoeften van de gemasseerde persoon.
 • Het doel: aspiratie kruigen op de bloedsomloop. (een soort van zuurstof zuigen naar het bloed, meer bedoeld bij massage als greep krijgen op de zuurtsofvoorziening van het bloed naar de spieren toe)

FYSIOLOGISCHE UITWERKING:

 • In het algemeen: pijnstillend en ontspannend, dikwijls voor pijnlijke zenuwen en zenuwpunten.
 • Bloedsomloop en lymfestelsel verbeteren.
 • Kalmerend op zenuwpunten t.h.v. de processus Xiphoideus (= onderste deel van het borstbeen, ook wel zwaardvormig aanhangsel genoemd). Dit is een techniek ter bestrijding van de hik. Wees hier echter voorzichtig met de kracht van de druk die u uitoefend. Dit zwaardvormig aanhangsel gelegen direct onder het borstbeen is kraakbeen. Bij de meste mensen is het op te merken als een licht holletje onder het borstbeen.

Pressie met verplaatsing of dynamische pressie

 • Deze massage vorm is te vergelijken met een zeer intensieve effleurage. Bent u geen ervaren masseur vermijd dan beenderige plaatsen. Gebruik deze vorm dan ook enkel op grotere spiergroepen, zoals rug (niét OP de ruggegraat!!), bovenbenen en kuiten.
 • Met vingers vingertoppen, hiel van de handen of handen in braceletvorm (handen omsluiten het lichaamsdeel, bvb de kuit).
 • De druk op de spieren verhogen naargelang de spiermassa (volume) en spanning van de spieren verhoogt.
 • Onervaren masseur: vermijd beenderige uitsteeksels.
 • Voor de druk uit door de armen stijf gestrekt te houden en zo uw lichaamsgewicht het werk te laten doen.
 • Steeds naar het midden van de spiermassa werken.
 • Een betrekkelijk trage massage techniek, +/- 12 bewegingen per minuut.

FYSIOLOGISCHE UITWERKING:

Verbetert doorbloeding van de spier en geeft "lokale voeding".

Verbetert de verwijdering van afvalstoffen.

Contra-indicatie:

Wanneer absoluut niet uitvoeren: Stoornissen van de veneuze bloedsomloop, meer bepaald varices of beter gekend als spataders. Merkt u spataders bij de te masseren persoon voer deze techniek dan absoluut niet uit.

Ik raad u  bovendien aan bij spataders geen massage toe te passen als u geen massage cursus of opleiding gevolgd heeft die dit onderdeel specifiek behandeld, laat dit over aan ervaren masseurs!

14-10-06

De Vibratie of Trilling

massage vibratieDe vibratie of trilling is een siddering die overgebracht wordt op de weefsels langs de handen van de masseur. Siddering wordt veroorzaakt door een tetanische contractie van de armspieren van de masseur. Hij houdt zijn armen 90° gebogen, de beweging is uiterlijk niet zichtbaar. De trillingen gebeuren op- en neerwaarts.

Soorten vibratie:

- Mechanisch met een vibratietoestel.

- Manueel:

 • Vibratie met 1 vingertop (vnl. de middelste): voor bepaalde kleine punten zoals zenuwpunten.
 • Met duim en wijsvinger: voor kleine oppervlakken (zenuwpunten, uitterdingsplaatsen van zenuwen) en op het ganse verloop van de zenuwbaan.
 • Met verschillende vingertoppen naast elkaar: voor vibratie van een rechte lijn (bvb. zenuwbaan).
 • Met vlakke hand: voor grote spieroppervlakken.
 • Met 2 handen naast elkaar: voor grote spieroppervlakken.
 • Met 2 handen op elkaar: voor grote en zware spieren.

FYSIOLOGISCHE UITWERKING:

 • Rechtstreeks: spierarbeid stimuleren en zenuwprikkelbaarheid verlagen.
 • Onrechtstreeks: verlaagt polsslag, verhoogt arteriële druk langs vasomotorische weg, verhoogt de bloeddruk, indien op thorax (=borstkas): verhoogt vitale capaciteit.

07-10-06

Het Klappen of De Klappering ( tapotement )

De Klappering

tapotementDe Klappering is een op- en neergaande beweging van de handen, uitgaande van de pols, waarbij de handen van dorsaal naar palmair en omgekeerd worden verplaatst. De handen staan loodrecht op de lengterichting van de spiervezels.

Soorten Klapperingen

 • Met vlakke hand: Handen soepel gestrekt, d.w.z. handpalmen licht uitgehold. Men beklappert het lichaamsoppervlak met de palmaire zijde van de handen. De handen worden zeer weinig van het lichaamsoppervlak verwijderd. De handen telkens heffen en laten vallen.. De greep wordt gebruikt voor grote oppervlakken.
 • Klappering à air comprimé: Klappering met de palmaire zijde van de handen. Zij vormen een koepel met top t.h.v. de basis van de derde vinger. Vingers aaneengesloten, soepel gestrekt, duim sluit aan bij de hand. Door de koepel wordt lucht ingesloten bij de klappering tussen de handen en het te behandelen oppervlak en zodanig wordt de greep minder intesief. Deze greep is bedoeld voor lichaamsoppervlakken die voorzichtig moeten behandeld worden (bvb. abdomen = buik).
 • Klappering met de vingertoppen:        Pianoteren: Pianoteren wordt uitgevoerd met de ene vingertop na de andere (palmaire zijde), vingers licht gebogen. Het is een zachte vorm, gebruikt voor kleine spieren, zoals bij de spieren van het aangezicht.       Percussie: Percussie wordt uitgevoerd met alle vingers samen. De zachte vorm gebeurd met de palmaire zijde van de vingertoppen, de vingers licht gebogen. Wordt gebruikt voor kleine spieren. De harde vorm gebeurt met de vingers gestrekt. Deze greep wordt gebruikt voor spieren in een osteofibreus kanaal en voor pezige stroken (bvb. M. tensor fasciae latae, gelegen aan op de laterale zijde van de heup).
 • Klappering met de vuist: Gebeurt met de sorsale zijde van de twee laatste gestekte vingerkootjes. Wordt gebruikt voor grote, zware spieren.

FYSIOLOGISCHE UITWERKING:

 • Invloed op doorbloeding:      intensief: vasodilatie (verbreden van de bloedvaten)    zacht: vasoconstrictie (samentrekken van de bloedvaten)
 • Invloed op spierweefsel: bevordert de contractie, vnl. door de elastische schok die de vezels tijdens de greep ondergaan. Deze invloed voelt men over de ganse spier.
 • Invloed op de zenuwuiteinden: verlaagt de prikkelbaarheid