01-10-06

Het Hakken of De Hakkingen (=Tapotement )

De Hakking

De hakking is een op- en neergaande beweging van de handen die uitgaat van het polsgewricht en waarbij de handen in latero-laterale richting van radiaal ( = duimzijde) naar ulnair ( = pinkzijde) en omgekeerd verplaatst worden.

Soorten Hakkingen

  • Handen loodrecht op het te behandelen oppervlak, vingers stijf gestrekt en aaneengesloten, de handen staan dwars op de lengterichting van de spiervezels. Dit is een zeer intense vorm van tapotement en is dan ook enkel geschikt voor grote en zware spieren.
  • Handen evenwijdig met de spiervezels: Betrekkelijk intens, voor betrekkelijk grote, zware spieren.
  • Handen met soepel gestrekte vingers en licht gespreid. De handen staan evenwijdig met de lengterichting van de spiervezels.
  • Met de rugzijde van de 5de vinger. Handen staan in de lengterichting van de spiervezels en in lichte supinatie ( supinatie: de hand wordt naar buiten gedraaid, de duim draait naar boven)

Bij de hakking gebeurt de beweging steeds vanuit de pols en de ellebogen blijven 90° gebogen.

We starten bovenaan het te behandelen lichaamsdeel en gaan zo naar onder, eens onderaan gekomen keren we terug naar boven.

Voor de fysiologische uitwerking verwijs ik naar de klappering.