04-11-06

Huidverschuivingen

huidrollen

Huidverschuivingen zijn oppervlakkige manipulaties van huid en onderhuid.

Soorten huidverschuivingen

 • Eigenlijke huidverschuivingen (= harmonica greep): De handen staan vlak, en iets uit elkaar verwijderd, plat op het lichaamsoppervlak. De handen schuiven naar elkaar toe en men trekt de huid mee zodat een huidplooi gevormd wordt tussen de twee handen.
 • Huidrollen: Een huidplooi vormen tussen duimen langs een kant en vingers langs de andere kant. De plooi in alle richtingen laten verder lopen zonder contact met de huid te verliezen. Deze massage greep wordt ook wel cigaretrollen genaamd.
 • Huidrekken: Handen of vingertoppen op de huid plaatsen en de handen of vingers verplaatsen in de tegengestelde richting. De huid wordt meegetrokken.
 • Huidplukken: De huid opnemen tussen duim en vingers en met een draaibeweging omhoog trekken. Dit is een prikkelende massage greep die gebruikt wordt voor de behandeling van slappe verlammingen en om de tonus van de huid te verbeteren.

Fysiologische uitwerking

 • De mobiliteit van de huid verhogen en de doorbloeding ervan verbeteren.
 • De voeding van de huid verbeteren.
 • De stofuitwisseling verbeteren.
 • Vergroeiingen losmaken.
 • De tonus van de huid verhogen

01-11-06

De Schudding

 • De schudding is vergelijkbaar met de vibratie, maar de verplaatsing van de spier is veel groter en de techniek van de hand(en) is anders.
 • De spier wordt steeds geschud in zijwaartse richting.

Soorten Schuddingen

 1. Directe schudding: De spier wordt vastgenomen tussen duim en vingers. De spier wordt vervolgens zacht heen en weer geschud.
 2. Indirecte schuddingen: Vnl. toegepast op extremiteiten (armen en benen). De pols of de enkel wordt vastgenomen en gans de arm of gans het been wordt heen en weer geschud.

Fysiologische Uitwerking

 • Werkt voornamelijk ontspannend.
 • Een daling van de spierpijn kan hiermee bekomen worden.
 • Deze vorm van massage verbetert de doorbloeding.

27-10-06

De Drukking of Pressie

Statische pressie

 • De druk wordt uitgeoefend op een welbepaalde plaats, loodrecht op het onderliggend bot.
 • Verschillende mgelijkheden: met druk van 1 vinger, de vollehand, de handen in ringvorm of de handen op elkaar.
 • De intensiteit: eerst zacht, progressief intenser, dan geleidelijk de druk verminderen. Doe geen bruuske bewegingen.
 • Men dient trapsgewijs te werken: d.w.z. handen van proximaal naar distaal verplaasten en terugkomen.
 • Voordeel van deze werkwijze: Men kan statische druk geven aan mensen met een labiele huid, die geen glijdende bewegingen verdragen. Het is echter een massage vorm die zeer bruikbaar is voor de masseur door de druk aan te passen aan de behoeften van de gemasseerde persoon.
 • Het doel: aspiratie kruigen op de bloedsomloop. (een soort van zuurstof zuigen naar het bloed, meer bedoeld bij massage als greep krijgen op de zuurtsofvoorziening van het bloed naar de spieren toe)

FYSIOLOGISCHE UITWERKING:

 • In het algemeen: pijnstillend en ontspannend, dikwijls voor pijnlijke zenuwen en zenuwpunten.
 • Bloedsomloop en lymfestelsel verbeteren.
 • Kalmerend op zenuwpunten t.h.v. de processus Xiphoideus (= onderste deel van het borstbeen, ook wel zwaardvormig aanhangsel genoemd). Dit is een techniek ter bestrijding van de hik. Wees hier echter voorzichtig met de kracht van de druk die u uitoefend. Dit zwaardvormig aanhangsel gelegen direct onder het borstbeen is kraakbeen. Bij de meste mensen is het op te merken als een licht holletje onder het borstbeen.

Pressie met verplaatsing of dynamische pressie

 • Deze massage vorm is te vergelijken met een zeer intensieve effleurage. Bent u geen ervaren masseur vermijd dan beenderige plaatsen. Gebruik deze vorm dan ook enkel op grotere spiergroepen, zoals rug (niét OP de ruggegraat!!), bovenbenen en kuiten.
 • Met vingers vingertoppen, hiel van de handen of handen in braceletvorm (handen omsluiten het lichaamsdeel, bvb de kuit).
 • De druk op de spieren verhogen naargelang de spiermassa (volume) en spanning van de spieren verhoogt.
 • Onervaren masseur: vermijd beenderige uitsteeksels.
 • Voor de druk uit door de armen stijf gestrekt te houden en zo uw lichaamsgewicht het werk te laten doen.
 • Steeds naar het midden van de spiermassa werken.
 • Een betrekkelijk trage massage techniek, +/- 12 bewegingen per minuut.

FYSIOLOGISCHE UITWERKING:

Verbetert doorbloeding van de spier en geeft "lokale voeding".

Verbetert de verwijdering van afvalstoffen.

Contra-indicatie:

Wanneer absoluut niet uitvoeren: Stoornissen van de veneuze bloedsomloop, meer bepaald varices of beter gekend als spataders. Merkt u spataders bij de te masseren persoon voer deze techniek dan absoluut niet uit.

Ik raad u  bovendien aan bij spataders geen massage toe te passen als u geen massage cursus of opleiding gevolgd heeft die dit onderdeel specifiek behandeld, laat dit over aan ervaren masseurs!

14-10-06

De Vibratie of Trilling

massage vibratieDe vibratie of trilling is een siddering die overgebracht wordt op de weefsels langs de handen van de masseur. Siddering wordt veroorzaakt door een tetanische contractie van de armspieren van de masseur. Hij houdt zijn armen 90° gebogen, de beweging is uiterlijk niet zichtbaar. De trillingen gebeuren op- en neerwaarts.

Soorten vibratie:

- Mechanisch met een vibratietoestel.

- Manueel:

 • Vibratie met 1 vingertop (vnl. de middelste): voor bepaalde kleine punten zoals zenuwpunten.
 • Met duim en wijsvinger: voor kleine oppervlakken (zenuwpunten, uitterdingsplaatsen van zenuwen) en op het ganse verloop van de zenuwbaan.
 • Met verschillende vingertoppen naast elkaar: voor vibratie van een rechte lijn (bvb. zenuwbaan).
 • Met vlakke hand: voor grote spieroppervlakken.
 • Met 2 handen naast elkaar: voor grote spieroppervlakken.
 • Met 2 handen op elkaar: voor grote en zware spieren.

FYSIOLOGISCHE UITWERKING:

 • Rechtstreeks: spierarbeid stimuleren en zenuwprikkelbaarheid verlagen.
 • Onrechtstreeks: verlaagt polsslag, verhoogt arteriële druk langs vasomotorische weg, verhoogt de bloeddruk, indien op thorax (=borstkas): verhoogt vitale capaciteit.