06-03-07

VIDEO: Relaxmassage van de Rug

Onderstaande Engelstalige video geeft een mooi beeld van enkele technieken die gebruikt worden voor een rugmassage. Eerst wordt de effleurage gedemonstreerd, dan een vorm van huidverschuiving: het huidrekken en tot slot volgt de petrissage oftwel kneding.


Back Massage Techniques (Part 1) - The best video clips are right here

15-11-06

Ontspannende Massage

Volgende Massage technieken omvatten de ontspannende massage:

  • Een lange effleurage, die zacht, traag en betrekkelijk diep wordt uitgevoerd.
  • Een petrissage (kneding), indien de betrokkene deze verdraagt. De petrissage dient in een ontspannende vorm én zacht te worden uitgevoerd.
  • Schuddingen: steeds onrechtstreeks en rechtstreeks indien de patiënt ze verdraagt.
  • Vibraties na een intensieve spierarbeid, steeds goed verticaal. De vibraties kan men manueel of met een vibrator (bvb. G-5) uitvoeren.
  • Steeds eindigen met een effleurage (eindeffleurage).

Niet hakken en klappen (tapoteren) bij een ontspannende massage, deze techniek past meer bij een tonifiërende massage.